میهمان گرامی ، خوش آمدید . عضــویترتبه موضوع:
 • 8 رای - 4.13 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

انفورماتیک 93,کارنامه،دانشگاه قبولی،تخمین رتبه،دانشگاههای پذیرنده

#1
Rainbow 
به نام خداRose

اسامی پذیرفته شدگان. با عرض تبریک خدمت دوستان پذیرفته شده.

ترتیب ۱- رتبه/ ۲-نمره /۳- درصد برنامه نویسی/۴-درصد مدیریت/۵-درصدریاضی/۶- درصد زبان/ ترتیب دانشگاهها از راست به چپ
نام دانشگاهها:تهران /ایران/تربیت مدرس /شهیدبهشتی /مشهد/ شیراز /شبانه
 1. فرحناز/رتبه 1/ نمره قبلی262.5/ درصد 75 38 61 65 /ایران ،تهران،بهشتی
 2. Hamid-goharjoo/رتبه 2/ نمره 239/ درصد 79 ، 23 ,79 , 47/ تهران، ایران، مدرس
 3. Paar/رتبه 4/ نمره؟/ درصد؟/ تهران
 4. Masso/رتبه 5/نمره227.75 / درصد 68 ,28 ,41 , 78/ تهران ،ایران ، مدرس، بهشتی
 5. Sam88/ رتبه 6/ نمره 223.75/ درصد 73 21 53 70/ مشهد
 6. Z.maryam/رتبه7/ نمره قبلی223.25/ درصد58 36 54 56/ تهران،ایران،مدرس، بهشتی،مشهد،شیراز
 7. ramin141 / رتبه 8/نمره 220.75 / درصد 68 31 57 51/ تهران، ایران، مدرس، بهشتی،شبانه،شیراز، مشهد
 8. Leilawji / رتبه 10/ نمره 218.5/ درصد؟ / ایران
 9. شنوان /رتبه 11/ نمره 218.5/ درصد 73, 28 ,59, 45 /تهران،ایران، مدرس، بهشتی، مشهد، شیراز
 10. serve/ رتبه 12/نمره 218 / درصد 69 , 30, 61 ,43 / تهران ، ایران ، مدرس، بهشتی،مشهد ،شیراز
 11. sara82/ رتبه 13/نمره215/ درصد 56 45 69 27/مشهد ،تهران، بهشتی ، ایران، مدرس، شبانه
 12. Sun/ رتبه 14/ نمره 213.75 / درصد 76 35 57 24 / مشهد، تهران، ایران، مدرس، بهشتی، شیراز، شبانه
 13. Zkazemi/ رتبه 15/ نمره ؟/ درصد 79 30 50 43/ تهران، ایران، مدرس، بهشتی،شبانه
 14. Matilda / رتبه 16 / نمره قبلی215.75/ درصد 59 49 31 48 / تهران ،مدرس، ایران بهشتی ، شبانه، مشهد، شیراز
 15. Reza-hasani/ رتبه 17/ نمره 211.25/ درصد 76 27 80 13/ مدرس
 16. mt1391/رتبه 18 / نمره 210.75 / درصد 65, 37, 60 ,32 / تهران ایران مدرس بهشتی
 17. بهشته/رتبه 20/ نمره حدود 223/ درصد 80 31 78 7/تهران، مدرس، ایران، بهشتی، شبانه
 18. S_110_z/رتبه 20 /نمره 211 / درصد 63, 28, 63, 37/تهران،ایران،مدرس،بهشتی،شبانه
 19. Sara m/ رتبه 22/ نمره؟/ درصد؟/ بهشتی
 20. Nazanin.s/رتبه 23/ نمره حدود 202.5 / درصد 52 34 53 45 / بهشتی، مدرس، ایران،تهران،مشهد،شیراز
 21. Mrk90/رتبه 26/ نمره 200.75/ درصد 54 , 27 ,49 , 61/ تهران ، ایران، مدرس، بهشتی،مشهد، شیراز،شبانه
 22. Relax/ رتبه 27/ بهشتی
 23. Mastaneh/ رتبه 28/ نمره قبلی 199.25/ درصد 80 30 40 20 /بهشتی
 24. Mrmoradi/ رتبه 29/ نمره192/ درصد 81 34 52 0/ تهران، مدرس، ایران، بهشتی،شبانه،شیراز، مشهد
 25. باراد/رتبه31/نمره 191 /درصد: 79 ، 21، 75 ، 0 / مشهد، تهران، ایران، مدرس، شیراز، شبانه
 26. Izanlo/رتبه 34/ نمره 190/ درصد 83 25 62 0 / مشهد، تهران، ایران، مدرس،شیراز، بهشتی
 27. Farnaz55/ رتبه 36/نمره؟/ درصد؟/ تهران، ایران،مدرس، بهشتی،مشهد، شیراز، شبانه
 28. Leila-moh/ رتبه38/نمره 187/ درصد 30 66 76 0/ شبانه
 29. M92/ رتبه 38/ نمره 187/ درصد 60 33 79 0/ مشهد،شیراز، تهران، ایران، مدرس بهشتی
 30. N.moh/ رتبه42/ نمره قبلی 198.5/ درصد 69, 23 , 80 , 5/
 31. P.ashena/شبانه
 32. Neda_66/ رتبه43/ نمره؟/ درصد 77 54 32 0/ شبانه
 33. S.mohammadi/رتبه 44/ نمره؟/ درصد 49 20 69 45/ تهران، بهشتی، مدرس، ایران، شبانه، بین الملل بهشتی
 34. Hastiaryaei/رتبه 45 / نمره 183.25 / درصد 48 26 53 49/ شیراز ایران تهران مدرس مشهد بهشتی
 35. Shadi/ رتبه 47/ نمره183.75/ درصد 58 35 22 51/ تهران ایران مدرس بهشتی مشهد شیراز
 36. Shimi/رتبه 50/ نمره 181/ درصد 65, 32 ,63, 0/ تهران، مدرس، ایران، بهشتی،مشهد، شیراز،شبانه
 37. Parisa.mehraba i/رتبه50/ نمره 182/درصد 83 28 11 27
 38. Mrz/رتبه 59/ نمره 179/ درصد 53 , 42 ,57 ,0
 39. مهرنوش23/رتبه 59/ نمره179/ درصد 71 22 60 0
---------------------------------------------------------
تا الان دوستانی که قبولیشونو اعلام کردند به صورت زیر است:

دانشگاه تهران:hamid-goharjoo, paar, masso, z.maryam
دانشگاه تهران_شبانه: shimi , p.ashena , leila_moh, neda_66, s.mohammadi, farnaz55، mrmoradi
دانشگاه ایران: serve , ramin141 ,zkazemy, leilawji , شنوان، فرحناز
دانشگاه ترییت مدرس: mt1391 ,matilda ,s_110_z ,بهشته،reza-hasani
دانشگاه شهید بهشتی:mrk90, nazanin.s ،relax ,sara m , mastaneh
دانشگاه علوم پزشکی مشهد: sun ,raziehjoon ,sam88 ,sara82
دانشگاه شیراز: ایزانلو, باراد
-------------------------------------------------------
نتایج ،سوم شهریور ساعت 12:30 آمد.
-------------------------------------------------------

در کنکور سال 93 ظرفیتهایی که اعلام شدند که به صورت زیر بودند اما پس از اعتراضات شرکت کنندگان کنکور ظرفیت تغییر کرد اما جایی تا الان رسما اعلام نشد. از روی لیست بالا ظرفیت ها ی روزانه بیشتر از بیست و هشت نفره اما کمتر از 36, چون رتبه 36 علی رغم انتخاب روزانه ، شبانه قبول شده.Rose
این در حالیست که در کنکور سال 92 تعداد روزانه 45 نفر بوده است.Undecided


روزانه: 28 نفر
تهران ، مشهد 5 نفر
ایران 6نفر
بهشتی،مدرس،شیراز 4 نفر
شبانه: تهران 10نفر
بین الملل: 7نفر
مشهد3نفر، بهشتی و شیراز 2نفر
--------------------------------------------------------
روند کنکور امسال بسیار متفاوت با سالهای گذشته بود. ما اول کارنامه گرفتیم و بعد انتخاب شهر کردیم، البته به خاطر اشتباهات در کلید نهایی ، دو بار برای ما کارنامه صادر شد.و کلید نهایی متاسفانه هنوز اصلاح نشده در سایت سنجش پزشکیUndecided
کلید نهایی که در سایت سنجش هم اکنون موجود است سوالات ساختمان داده اش متفاوت با کلید نهایی است که کارنامه دوم ما با آن تصحیح شده. Confused
-------------------------------------------------------
پیشبینی قبولی ها پس از کارنامه اول ودوم: دوستانی که نام انها bold شده، پس از اعلام کارنامه دوم رتبه جدید خود را اطلاع داده اند.

ترتیب ۱- رتبه/ ۲-نمره /۳- درصد برنامه نویسی/۴-درصد مدیریت/۵-درصدریاضی/۶- درصد زبان/ ترتیب دانشگاهها از راست به چپ
نام دانشگاهها:تهران /ایران/تربیت مدرس /شهیدبهشتی /مشهد/ شیراز /شبانه
 1. فرحناز/رتبه 1/ نمره قبلی262.5/ درصد 75 38 61 65 /ایران ،تهران،بهشتی
 2. Hamid-goharjoo/رتبه 2/ نمره 239/ درصد 79 ، 23 ,79 , 47/ تهران، ایران، مدرس
 3. ???/ رتبه 3/ حدود 240/ درصد 60 40 70 49
 4. Masso/رتبه 5/نمره227.75 / درصد 68 ,28 ,41 , 78/ تهران ،ایران ، مدرس، بهشتی
 5. Z.maryam/رتبه7/ نمره قبلی223.25/ درصد58 36 54 56/ تهران،ایران،مدرس، بهشتی،مشهد،شیراز
 6. ramin141 / رتبه 8/نمره 220.75 / درصد 68 31 57 51/ تهران، ایران، مدرس، بهشتی،شبانه،شیراز، مشهد
 7. شنوان /رتبه 11/ نمره 218.5/ درصد 73, 28 ,59, 45 /تهران،ایران، مدرس، بهشتی، مشهد، شیراز
 8. serve/ رتبه 12/نمره 218 / درصد 69 , 30, 61 ,43 / تهران ، ایران ، مدرس، بهشتی،مشهد ،شیراز
 9. ؟؟؟؟Reza-hasani/ رتبه 14 / نمره 219.25 /درصد 76 ,27 ,80 ,13
 10. sara82/ رتبه 13/نمره215/ درصد 56 45 69 27/مشهد ،تهران، بهشتی ، ایران، مدرس، شبانه
 11. Sun/ رتبه 14/ نمره 213.75 / درصد 76 35 57 24 / مشهد، تهران، ایران، مدرس، بهشتی، شیراز، شبانه
 12. Zkazemi/ رتبه 15/ نمره ؟/ درصد 79 30 50 43/ تهران، ایران، مدرس، بهشتی،شبانه
 13. Matilda / رتبه 16 / نمره قبلی215.75/ درصد 59 49 31 48 / تهران ،مدرس، ایران بهشتی ، شبانه، مشهد، شیراز
 14. mt1391/رتبه 18 / نمره 210.75 / درصد 65, 37, 60 ,32 / تهران ایران مدرس بهشتی
 15. بهشته/رتبه 20/ نمره حدود 223/ درصد 80 31 78 7/تهران، مدرس، ایران، بهشتی، شبانه
 16. S_110_z/رتبه 20 /نمره 211 / درصد 63, 28, 63, 37/تهران،ایران،مدرس،بهشتی،شبانه
 17. Nazanin.s/رتبه 23/ نمره حدود 202.5 / درصد 52 34 53 45 / بهشتی، مدرس، ایران،تهران،مشهد،شیراز
 18. Mrk90/رتبه 26/ نمره 200.75/ درصد 54 , 27 ,49 , 61/ تهران ، ایران، مدرس، بهشتی،مشهد، شیراز،شبانه
 19. Mrmoradi/ رتبه 29/ نمره192/ درصد 81 34 52 0/ تهران، مدرس، ایران، بهشتی،شبانه،شیراز، مشهد
 20. ؟؟؟؟Mastaneh/رتبه 29/ نمره 199.25/درصد 80 30 40 20
 21. ؟؟؟؟N.moh/رتبه 30/نمره 198.5 /درصد 69, 23 ,80 ,5
 22. باراد/رتبه31/نمره 191 /درصد: 79 ، 21، 75 ، 0 / مشهد، تهران، ایران، مدرس، شیراز، شبانه
 23. Izanlo/رتبه 34/ نمره 190/ درصد 83 25 62 0 / مشهد، تهران، ایران، مدرس،شیراز، بهشتی
 24. Farnaz55/ رتبه 36/نمره؟/ درصد؟/ تهران، ایران،مدرس، بهشتی،مشهد، شیراز، شبانه
 25. M92/ رتبه 38/ نمره 187/ درصد 60 33 79 0/ مشهد،شیراز، تهران، ایران، مدرس بهشتی
 26. S.mohammadi/رتبه 44/ نمره؟/ درصد 49 20 69 45/ تهران، بهشتی، مدرس، ایران، شبانه، بین الملل بهشتی
 27. Hastiaryaei/رتبه 45 / نمره 183.25 / درصد 48 26 53 49/ شیراز ایران تهران مدرس مشهد بهشتی
 28. Shadi/ رتبه 47/ نمره183.75/ درصد 58 35 22 51/ تهران ایران مدرس بهشتی مشهد شیراز
 29. Shimi/رتبه 50/ نمره 181/ درصد 65, 32 ,63, 0/ تهران، مدرس، ایران، بهشتی،مشهد، شیراز،شبانه
 30. Parisa.mehraba i/رتبه50/ نمره 182/درصد 83 28 11 27
 31. Mrz/رتبه 59/ نمره 179/ درصد 53 , 42 ,57 ,0
 32. مهرنوش23/رتبه 59/ نمره179/ درصد 71 22 60 0

--------------------------------------------------------
سلام دوستان.Rose


Roseکارنامه ها آمد. دوستانی که طبق ظرفیت رشته مون پذیرفته میشوند لطفا درصد هر درس نمره کل و رتبه در سهمیه شونو اعلام کنند. این کار برای داوطلبان سال آینده است.Rose

Roseاز شنبه در مورد دانشگاه ها هر اطلاعات مفیدی که دارید از جمله خوابگاه . شهریه شبانه پارسال / هزینه بین الملل / و هر نکته ای که در انتخابدانشگاه میتونه مهم باشه رو یا لینکش رو بگذارید یا مطرح کنید. انشالا در پایان اطلاعات مفیدی که توی سایت به صورت پراکنده هست رو بتونیم در اینجا جمع آوری کنیم.Rose

Roseدوستانی که انتخابرشته میکنند لطفا ترتیب انتخاب هاشونو بگن تا بتوانند دوستان پذیرفته شده جایگاه خودشونو در دانشگاه قبل از شهریور متوجه بشوند.
با تشکر از شما

---------------------------------------------------------------
تخمین رتبه از روی کلید اولیه و سپس نهایی:


با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان کنکوری خودم.لطفا درصد و نمره نهایی خود را قرار دهید . من نمره های دوستان را در پست اول ویرایش میکنم. و مرتب به روز رسانی میکنم. امیدوارم هر آنچه که خیر و صلاح همه شماست براتون پیش بیاد.

برای مقایسه نتایج خود نیاز به نمره اصلی داریم. لطفا با روش های زیر نمره خود را محاسبه نمایید.
نحوه محاسبه نمره اصلی:دو روش وجود دارد.

روش اول : محاسبه درصد هر درس و استفاده از این فرمول: تمامی درصد ها بر حسب اعشار تقسیم بر 100 است.
درصد مدیریت *135+درصد ساختمان داده و برنامه نویسی*135+ درصد ریاضی و آمار*90+درصد زبان * 90

روش دوم: محاسبات زیر را انجام دهید و حاصل را با هم جمع نمایید.
تعداد سوالات صحیح درس(مدیریت، ریاضی،ساختمان)*3 منهای تعداد سوالات غلط
تعداد سوالات صحیح درس زبان *2.25 منهای تعداد سوالات غلط زبان*0.75

نمراتی که تا کنون اعلام شده اند به شرح زیر است:Rose
 1. Hamid-gohargoo/نمره کل 238
 2. serve/نمره 238
 3. Ramin141/ نمره228
 4. Matilda/نمره 227.75
 5. شمس/ نمره222
 6. ?????/نمره 219
 7. شنوان/نمره217
 8. Sun/ نمره 216.7
 9. Mrk90/نمره 212
 10. بهشته/211
 11. Mt1391/نمره210.25
 12. Nazanin.s/ نمره 210
 13. Mrmoradi/نمره199
 14. باراد/نمره 198
 15. Izanlo/نمره196
 16. m92/نمره 195
 17. Mastaneh/ نمره193.95
 18. ????????/نمره 193
 19. N.moh/ نمره192
 20. Sara82/نمره 192
 21. زهرا محمدی/نمره190.5
 22. Hastiariyaei/نمره 190.25
 23. Yasharkhan/نمره188
 24. Shimi / نمره 187.5
 25. Shadi/ نمره 186.3
 26. ؟؟؟؟/نمره184
 27. Fb1/نمره 181.35
 28. Elham86/نمره 181.3
 29. مهرنوش23/نمره179
 30. NeuroN/نمره177.75
 31. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/نمره 177
 32. ??????/نمره 176
 33. A3moon/نمره 175.67
 34. ??????/نمره175
 35. Mrz/نمره 174.9
 36. Fsk/نمره174.6
 37. Salehi-so/نمره174
 38. Sepid-ssf/نمره 173.95
 39. M.hajnaghi/نمره 173.4
 40. Meryir/نمره 173
 41. ?????/نمره170
 42. Hami39/نمره 167
 43. 1365-Nima/نمره165
 44. شراره/نمره164.2
 45. Atmousavi/نمره 163
 46. Signal/نمره162.17
 47. عاطفه شریفی/نمره162
 48. Fahime sm/نمره162
 49. سودا/نمره161
 50. Farnazkh/نمره160.7
 51. Maryam fr/نمره160
 52. Asma/نمره 154
 53. Moshfegh/نمره 150
 54. Hediyeh/نمره 146
 55. Wall-e/نمره139
 56. Hkmn/نمره136
 57. Elham-el/نمره136
 58. Nima-pepsi/نمره134
 59. Shiva-sheida/نمره130
 60. Katti/نمره125
 61. ??????/نمره121
 62. ??????/نمره118
 63. M@hboobe/نمره118
 64. Shiwa/نمره115
 65. Pn1367/نمره109
 66. F2000/نمره 102
 67. Rahar/نمره102
 68. Parya_671/نمره 101.25
 69. ?????/نمره95
 70. Fafa90/نمره79
 سپاس شده توسط m92 ، ramin141 ، ka arman ، mrk90 ، farnazkh ، omid tarazi ، shadi ، shimi ، maryam fr ، parinaz7 ، parya_671 ، MT1391 ، thisisatest ، باراد ، یگانه ، A3moon ، hami39 ، موحديان ، elhaAmM ، Moonlight ، wall-E ، farzaneh bagheri ، shina_ku ، Hosein_M ، Orkide ، serve ، فرحناز ، matilda ، Sep.H ، پرواز ، neda_66 ، nazanin.s ، شراره ، nd_sharif
#2
(1-تير-1393، 03:00 عصر)sun نوشته: *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*به نام خدا
لطفا در این پست فقط درصد و نمره نهایی خود را قرار دهید و بررسی اشتباهات احتمالی کلید را در بخش مربوطه بحث نمایید


برای مقایسه نتایج خود نیاز به نمره اصلی داریم. لطفا با روش های زیر نمره خود را محاسبه نمایید.
نحوه محاسبه نمره اصلی:دو روش وجود دارد.

روش اول : محاسبه درصد هر درس و استفاده از این فرمول: تمامی درصد ها بر حسب اعشار تقسیم بر 100 است.
درصد مدیریت *135+درصد ساختمان داده و برنامه نویسی*135+ درصد ریاضی و آمار*90+درصد زبان * 90

روش دوم: محاسبات زیر را انجام دهید و حاصل را با هم جمع نمایید.
تعداد سوالات صحیح درس(مدیریت، ریاضی،ساختمان)*3 منهای تعداد سوالات غلط
تعداد سوالات صحیح درس زبان *2.25 منهای تعداد سوالات غلط زبان*0.75

نمراتی که تا کنون اعلام شده اند به شرح زیر است:


 1. Mrk99 ----------------- نمره کل 229.5
 2. Ramin 14------------------- نمره کل 228
 3. Sun_---------------------- نمره کل 213
 4. Nazanin.s---------------- نمره کل 210
 5. M92---------------------------نمره 194
 6. N.moh------------------------نمره 192
 7. Shimi ------------------------نمره 187.5
 8. Shadi ------------------------نمره186.3
 9. Yashar khan ------- ---------نمره 183
 10. Fsk---------------------------نمره174.6
 11. M.hajnaghi------------------نمره 173.4
 12. شراره--------------------------نمره 164.2
 13. عاطفه شریفی ---------------- نمره 162
 14. شمس----------------------------222
#3
(1-تير-1393، 03:06 عصر)شمس1 نوشته: *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*
(1-تير-1393، 03:00 عصر)sun نوشته: *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*به نام خدا
لطفا در این پست فقط درصد و نمره نهایی خود را قرار دهید و بررسی اشتباهات احتمالی کلید را در بخش مربوطه بحث نمایید


برای مقایسه نتایج خود نیاز به نمره اصلی داریم. لطفا با روش های زیر نمره خود را محاسبه نمایید.
نحوه محاسبه نمره اصلی:دو روش وجود دارد.

روش اول : محاسبه درصد هر درس و استفاده از این فرمول: تمامی درصد ها بر حسب اعشار تقسیم بر 100 است.
درصد مدیریت *135+درصد ساختمان داده و برنامه نویسی*135+ درصد ریاضی و آمار*90+درصد زبان * 90

روش دوم: محاسبات زیر را انجام دهید و حاصل را با هم جمع نمایید.
تعداد سوالات صحیح درس(مدیریت، ریاضی،ساختمان)*3 منهای تعداد سوالات غلط
تعداد سوالات صحیح درس زبان *2.25 منهای تعداد سوالات غلط زبان*0.75

نمراتی که تا کنون اعلام شده اند به شرح زیر است:


 1. Mrk99 ----------------- نمره کل 229.5
 2. Ramin 14------------------- نمره کل 228
 3. Sun_---------------------- نمره کل 213
 4. Nazanin.s---------------- نمره کل 210
 5. M92---------------------------نمره 194
 6. N.moh------------------------نمره 192
 7. Shimi ------------------------نمره 187.5
 8. Shadi ------------------------نمره186.3
 9. Yashar khan ------- ---------نمره 183
 10. Fsk---------------------------نمره174.6
 11. M.hajnaghi------------------نمره 173.4
 12. شراره--------------------------نمره 164.2
 13. عاطفه شریفی ---------------- نمره 162
 14. شمس----------------------------222همتون قبولید بریدحالشوببرید_میشه لطفاجزوهاتون بدیدبه من؟منم براسال دیگه بخونم؟Sad
 سپاس شده توسط فرانک ، fafa90
#4
sakhteman 46.6
modiriat21.4
riazi76
nomre 160.7
 سپاس شده توسط sun
#5
امیدوارم همه ی شرکت کنندگان درصدهای مدیریت شون در حدود شما ها باشه که پیش بینی ها درست در بیاد Rose
 سپاس شده توسط thisisatest
#6
(1-تير-1393، 10:43 عصر)pegetive نوشته: *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*امیدوارم همه ی شرکت کنندگان درصدهای مدیریت شون در حدود شما ها باشه که پیش بینی ها درست در بیاد Rose
کدوم بیش بینی؟؟
#7
یک نمونه برای محاسبه نمره.

برنامه سازی63%
مدیریت31%
ریاضی76%
زبان 0%
نحوه محاسبه نمره به صورت زیر است:

0.63*135+ 0.31*135+ 0.76*90 + 0.0*90=195.3
(1-تير-1393، 10:43 عصر)pegetive نوشته: *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*امیدوارم همه ی شرکت کنندگان درصدهای مدیریت شون در حدود شما ها باشه که پیش بینی ها درست در بیاد Rose
از بین کسانی که درصدشونو اعلام کردن هیچ کس تابحال درصد مدیریتش به چهل نرسیده. مگر با اومدن دوستان دیگه این طراز تغییر کند
 سپاس شده توسط N.Moh ، m92
#8
(1-تير-1393، 10:46 عصر)m92 نوشته: *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*
(1-تير-1393، 10:43 عصر)pegetive نوشته: *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*امیدوارم همه ی شرکت کنندگان درصدهای مدیریت شون در حدود شما ها باشه که پیش بینی ها درست در بیاد Rose
کدوم بیش بینی؟؟

پیش بینی قبولی یا عدم قبولی
 سپاس شده توسط Moonlight
#9
sakhteman 77
modiriat 30
riazi va amar 40
zaban 15
nomre: 193.95
 سپاس شده توسط sun
#10
نمره اخرین فرد قبولی در شبانه و روزانه چند بود؟
من استرسی میشم هیBlushConfused


موضوعات مشابه ...
موضوع
  فروش کتاب های ارشد انفورماتیک + عکس
  کتاب درسی انفورماتیک پزشکی
  بررسی سوالات آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی سال ۹۶ -۹۷
  انفورماتیک درس ریاضی
  نمره ی لازم برای قبولی در کنکور انفورماتیک پزشکی
  پک کامل رشته انفورماتیک پزشکی
  فروش کتب و جزوات دستنویس موسسات ارشد انفورماتیک
  کنکور انفورماتیک 96
  تخمین رتبه علوم پزشکی
  فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته انفورماتیک پزشکی خواهشا صادقانه از وضعیت رشته بگیدکاربران در حال بازدید این موضوع: 2 مهمان