میهمان گرامی ، خوش آمدید . عضــویترتبه موضوع:
 • 4 رای - 4 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

نمره کل + انتخاب دانشگاهی (انفورماتیک پزشکی)

#1
بچه ها حالا که کلید نهایی آمده لطف کنید نمره کل و انتخاب دانشگاهیتون را در اینجا قرار بدهید
اگر هم مشکلی در محاسبه نمرتون دارین تعداد سوالهای صحیح و غلط هر درس را اعلام بفرمائید تا نمرتون را محاسبه کنم

از خودم شروع میکنم
نمره کل :205
انتخاب دانشگاهی : تهران - شهید بهشتی - ایران - تربیت مدرس - شبانه تهران
روش محاسبه : با توجه به کلید نهایی تعداد سوالهای صحیح و غلط هر درس را محاسبه کنید و برای درسهای برنامه نویسی - مدیریت - ریاضی صحیح ها را در عدد 3 ضرب کنید و غلطها را ازشون کم کنید
نکته اینکه در درس زبان سوالات صحیح در عدد 2.25 ضرب میشه و غلطها در عدد 0.75 ضرب میشن


برای توضیح بیشتر طریقه محاسبه نمره هر درسم را در پائین آوردم:

برنامه نویسی : 29 صحیح 3 غلط / 84 = 3 - (3*29)
مدیریت : 19 صحیح 3 غلط / 55 = 3 - (3*19)
ریاضی : 15 صحیح 3 غلط / 42 = 3 - (3*15)
زبان : 12 صحیح 3 غلط / 24.75 = (0.75*3) - (2.25*12)
جمع = 204.75 که به عدد 205 گرد میشود(0.5 و بیشتر به بالا گرد میشود)
برای اطلاعات بیشتر به *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* مراجعه بفرمائید.

با تشکر از افرادی که تا حالا شرکت کردند و دعوت از بقیه بچه ها برای مشارکت,
تا حالا ترتیب نمره ها و انتخابها به صورت زیر است :

برای توضیحات به پستهای *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* ( صفحه 30 ) و *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* ( صفحه 33) مراجعه فرمائید.

 1. ؟؟؟؟؟ / نمره کل : 284 / انتخابها : تهران - بهشتی
 2. setareh_latif20 / نمره کل :248 / انتخابها : تهران - بهشتی - مدرس - ایران - مشهد - شیراز - شبانه (دانشگاه تهران)
 3. Hosein_M / نمره کل : 248 / انتخابها : تهران - مدرس - شیراز - بهشتی - مشهد - ایران (دانشگاه تهران)
 4. pegetive / نمره کل : 243 / انتخابها : تهران - شیراز - مدرس - مشهد - ایران - بهشتی - شبانه ( دانشگاه شیراز)- نمره احتمالی حدود 232
 5. bejani / نمره کل : 243 / انتخاب ها : تهران - ایران - بهشتی - مدرس - شبانه (دانشگاه تهران)
 6. oxtay45/ نمره کل : 235 / انتخابها : تهران - ایران - بهشتی - مدرس - شبانه(دانشگاه تهران)
 7. b.azadeh / نمره کل : 233 / انتخابها : تهران - مدرس - بهشتی - ایران - شبانه(دانشگاه تهران)
 8. m.riahi / نمره کل : 227 / انتخابها : تهران - بهشتی - ایران - مدرس - شیراز - مشهد (دانشگاه مشهد) - احتمالا اشتباه نمره
 9. mohsen_66/ نمره کل : 225 / انتخابها : تهران - ايران - بهشتی - مدرس - مشهد - شبانه - شیراز (دانشگاه ایران)
 10. ؟؟؟؟؟ / نمره کل : 224 / انتخابها :بهشتی - ایران
 11. ؟؟؟؟؟ / نمره کل : 223 / انتخابها : بهشتی - ایران
 12. itgirl / نمره کل : 216 / انتخابها : تهران - مدرس - بهشتی - ایران - شبانه
 13. hadis67 / نمره کل : 215 / انتخابها : تهران - ایران - مدرس - شیراز - بهشتی - مشهد(دانشگاه ایران)
 14. se92 / نمره کل : 215 / انتخابها : تهران - مدرس - بهشتی - ایران - شیراز - مشهد - شبانه (دانشگاه تربیت مدرس)
 15. raha2020 / نمره کل : 215 / انتخابها : تهران - بهشتی - ایران - مدرس - مشهد - شیراز - شبانه(دانشگاه شهید بهشتی)
 16. ؟؟؟؟؟ / نمره کل : 213 / انتخابها : بهشتی - ایران
 17. H_E_A / نمره کل : 210 / انتخابها : تهران - ایران - مدرس - مشهد - بهشتی - شیراز - شبانه (دانشگاه ایران)
 18. mosaferkuchulu / نمره کل : 210 / تهران - بهشتی - ایران -مدرس -شیراز - شبانه (دانشگاه شهید بهشتی)
 19. mahak_f / نمره کل : 210 / انتخابها : تهران - بهشتی - ایران - مدرس - شیراز - مشهد - شبانه(دانشگاه شهید بهشتی)
 20. hooriaty / نمره کل : 209 / انتخابها : تهران - بهشتی- مدرس - ایران - شبانه - مشهد - شیراز (دانشگاه تربیت مدرس)
 21. ؟؟؟؟؟ / نمره کل : 209 / انتخابها : بهشتی - ایران - مدرس
 22. ؟؟؟؟؟ / نمره کل : 207 / انتخابها : ایران - مدرس
 23. ؟؟؟؟؟ / نمره کل : 206 / انتخابها : ایران - مدرس
 24. pristine / نمره کل : 205 / انتخابها : تهران - بهشتی - ایران - مدرس - شبانه(دانشگاه شهید بهشتی)
 25. _____ / نمره کل : 205 / انتخابها : بهشتی - تهران - ایران - مدرس - شبانه(دانشگاه شهید بهشتی)
 26. Sep.H / نمره کل : 204 /انتخابها : تهران - مشهد - ایران - مدرس - بهشتی -شیراز(دانشگاه مشهد)
 27. h.karimi / نمره کل : 203 / انتخابها : ایران - مدرس
 28. mahboob / نمره کل : 202 / انتخابها : تهران - مدرس - ایران - بهشتی - شبانه -شیراز(شبانه تهران)- نمره احتمالی حدود 198
 29. mehrnooosh / نمره کل : 199 / انتخابها: تهران - ایران - مدرس - بهشتی - شیراز - مشهد - شبانه(دانشگاه تربیت مدرس)
 30. ؟؟؟؟؟ / نمره کل : 198 / انتخابها : مدرس - شیراز
 31. bbc_sh / نمره کل : 196 / انتخابها : شیراز - تهران - ایران - بهشتی - مدرس - مشهد - شبانه
 32. ehsan_haqdoost / نمره کل : 192 / انتخابها : دانشگاه تهران (مردود)
 33. somayyeh / نمره کل : 191 / انتخابها : تهران - بهشتی - ایران - مدرس - مشهد - شبانه - شیراز(شبانه تهران)
 34. rezavig20 / نمره کل : 191 / انتخابها : تهران - بهشتی - ایران - مدرس - شیراز - شبانه - مشهد(شبانه تهران)
 35. vmirzajani / نمره کل : 190 / انتخابها : تهران - ایران - بهشتی - مدرس - شیراز - مشهد
 36. ؟؟؟؟؟ / نمره کل :190 / انتخابها :شیراز - مشهد
 37. ؟؟؟؟؟ / نمره کل :190 / انتخابها :شیراز - مشهد
 38. pretty / نمره کل :188 / انتخابها : شیراز - مشهد - تهران - بهشتی - مدرس - ایران/ احتمالا محاسبه اشتباه نمره
 39. (Elahe Ebrahimin (nox92 / نمره کل : 188/ انتخابها : مشهد - تهران - بهشتی - ایران - مدرس - شبانه(دانشگاه مشهد)
 40. ؟؟؟؟؟ / نمره کل :185 / انتخابها : مشهد - شبانه
 41. فرزانه / نمره کل : 185 / انتخابها : تهران - بهشتی - مدرس - ایران - مشهد - شیراز - شبانه
 42. لیلی عباسی /نمره کل : 180 / انتخابها : تهران - بهشتی - مدرس - ایران - شبانه - شیراز - مشهد
 43. ؟؟؟؟؟ / نمره کل : 181 / انتخابها : مشهد - شبانه
 44. odiseh222 / نمره کل : 177 / انتخابها : تهران - مدرس - بهشتی - ایران - مشهد - شیراز- شبانه
 45. mahya_MI / نمره کل : 176 / انتخابها : تهران - مدرس - بهشتی - ایران - مشهد - شیراز - شبانه - بین الملل بهشتی - بین الملل شیراز
 46. memolmemol / نمره کل : 176 / انتخابها : بهشتی - ایران - تهران - مدرس - شیراز - مشهد - شبانه
 47. ehsanmode / نمره کل : 175 / انتخابها : شیراز - تهران - بهشتی - مدرس - ایران - مشهد - شبانه
 48. ساتیار / نمره کل : 174 /انتخابها : تهران - ایران - مدرس - بهشتی - شیراز - مشهد - شبانه
 49. یگانه / نمره کل : 173 / انتخابها :تهران - ایران - بهشتی - مدرس - شبانه
 50. rahim06 / نمره کل : 172 / انتخابها : بین الملل شیراز - بین الملل بهشتی
 51. bahar_92 / نمره کل: 171 / انتخابها : تهران - بهشتی - شیراز - مدرس - ایران - مشهد - شبانه
 52. parirasti / نمره کل : 169 / انتخابها : شیراز - تهران - مدرس - بهشتی - ایران - مشهد - شبانه - بین الملل شیراز - بین الملل بهشتی
 53. sun / نمره کل : 168 / انتخابها : مشهد - تهران - بهشتی - تربیت مدرس - ایران - شبانه
 54. bitayeganeh / نمره کل : 165 / انتخابها : ؟
 55. jigili / نمره کل : 162 / انتخابها : تهران - بهشتی - مدرس - ایران - مشهد - شیراز - شبانه - بین الممل بهشتی - بین الملل شیراز
 56. bahare80 / نمره کل :160 / انتخابها : شیراز - مشهد
 57. samin.h / نمره کل: 160 / انتخابها : تهران - ایران - بهشتی - مدرس - مشهد -شبانه - شیراز
 58. ZENAB / نمره کل : 159 / انتخابها : تهران - مدرس - ایران - بهشتی - مشهد - شبانه - شیراز
 59. soheila / نمره کل: 158/ انتخابها : شیراز - بهشتی - ایران - مدرس - تهران - مشهد - شبانه
 60. mostafavi / نمره کل : 157 / انتخابها : تهران - بهشتی - مدرس - ایران - مشهد - شیراز
 61. h.kariman / نمره کل : 155 / انتخابها : تهران - مدرس - بهشتی - ایران - شبانه - شیراز - مشهد - بین الملل
 62. yeganeh_k14 / نمره کل :154 / انتخابها : تهران - بهشتی - ایران - مدرس - شیراز - مشهد - شبانه - بین الملل بهشتی - بین الملل شیراز
 63. hedieh / نمره کل : 151 / انتخابها : تهران - تربیت مدرس - شهید بهشتی - ایران - مشهد - شبانه - شیراز - بین الملل بهشتی
 64. vahideh /نمره کل : 149 / انتخابها : مشهد - تهران - مدرس - بهشتی - ایران -شیراز - شبانه
 65. ali22423 / نمره کل : 148 / انتخابها : بهشتی - تهران - مدرس - شیراز - مشهد - شبانه - بین الملل شیراز
 66. linda / نمره کل : 147 / انتخابها : تهران - بهشتی - مدرس- ایران - شبانه
 67. saberghasemi1367 / نمره کل : 146 /انتخابها : تهران - ایران - بهشتی - مدرس - شیراز - مشهد - شبانه
 68. MT1391 / نمره کل : 144 / انتخابها : تهران - ایران - شیراز - مدرس
 69. zr1362 / نمره کل : 142 / انتخابها : تهران - بهشتی - ایران - شیراز - مدرس - مشهد - شبانه - بین الملل شیراز - بین الملل بهشتی
 70. maryam.raz / نمره کل : 137 / انتخابها : تهران - ایران - مدرس - شیراز - بهشتی - مشهد - شبانه
 71. shimi / نمره کل : 132 / انتخابها : تهران - بهشتی - ایران - مدرس - شیراز - مشهد - شبانه
 72. kati / نمره کل : 124 / انتخابها : ؟
دوستانی که قبول شدند و عضو سایت هستند ولی نام کاربریشون در لیست نبوده, زیر نام کاربریشون خط کشیده شده

b.azadeh , setareh_latif20 , Hosein_M , oxtay45 , bejani , looloo : دانشگاه تهران
hadis.bhzadian (hadis67) , aspirin , mohsen_66 , H_E_A , suan_hassanpour (sis) , marzaman : دانشگاه ایران
moloudT , mosaferkuchulu , pristine , mahak_f , raha2020 , ___ , ayyoubzadeh , Sang , aidajb: شهید بهشتی
se92 , mehrnooosh , hooriaty : تربیت مدرس
pegetive : شیراز
Sep.H , Elahe Ebrahimin(nox92) , farzadmn2 , m.riahi : مشهد
baranbaran , rezavig20 , mahboob , mikail136941 , reza-hasani, somayyeh , bani : شبانه تهران
 سپاس شده توسط hooriaty ، linda ، ehsan_haqdoost ، mostafavi ، odiseh222 ، ehsanmode ، msh6080 ، hedieh ، somayyeh ، یگانه ، mehrnooosh ، memolmemol ، vahideh64 ، Hosein_M ، mosaferkuchulu ، shimi ، Sep.H ، yeganeh_k14 ، pegetive ، hadis.bhzadian ، shaun ، b.azadeh ، H_E_A ، فرزانه ، Net92ecommerce87 ، فرزانه کریمی ، rezavig20 ، bahar_92 ، jigili ، لیلی عباسی ، Harika ، Elaheh.Ebrahimi ، MT1391 ، omid tarazi ، Shahab Ebrahimi ، hadi ، oxtay45 ، banu ، leyla92 ، Orkide ، shaparak ، nd_sharif ، برهان72
#2
180 یا 189

تهران
بهشتی
تربیت مدرس
ایران
شبانه
شیراز
مشهد
#3
248

شیراز
تهران
...
#4
(5-تير-1392، 09:44 عصر)Hosein_M نوشته: *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*248

شیراز
تهران
...
سه تا نقطه یعنی چه؟همین دوتا دانشگاهو زدی؟
#5
204
شیراز
تهران
ایران
بهشتی
مدرس
شبانه
مشهد
پیاده در شطرنج اگر تا آخر ادامه دهد وزیر میشود Sleepy
#6
167
شیراز
شهید بهشتی
ایران
مدرس
تهران
مشهد
شبانه
بین الملل شیراز
بین الملل شهیدبهشتی
موفقیت چیزی نیست که دیگران از تو انتظار دارند،موفقیت چیزی است که تو به ان می اندیشی...
#7
(5-تير-1392، 09:47 عصر)لیلی عباسی نوشته: *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*
(5-تير-1392، 09:44 عصر)Hosein_M نوشته: *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*248

شیراز
تهران
...
سه تا نقطه یعنی چه؟همین دوتا دانشگاهو زدی؟

... = مدرس بهشتی ایران مشهد Smile
#8
(5-تير-1392، 10:07 عصر)Hosein_M نوشته: *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*
(5-تير-1392، 09:47 عصر)لیلی عباسی نوشته: *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*
(5-تير-1392، 09:44 عصر)Hosein_M نوشته: *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*248

شیراز
تهران
...
سه تا نقطه یعنی چه؟همین دوتا دانشگاهو زدی؟

... = مدرس بهشتی ایران مشهد Smile
شما که همون شهر خودمون قبولی
از همین الان تبریک میگم...
موفقیت چیزی نیست که دیگران از تو انتظار دارند،موفقیت چیزی است که تو به ان می اندیشی...
 سپاس شده توسط Hosein_M
#9
235
تهران
ایران
بهشتی
مدرس
شبانه
#10
برنامه نویسی 27 درست
3 غلط
.............................................
مدیریت 17 درست
1 غلط
.....................................
ریاضی 17 درست
2 غلط
.................................
زبان سفید
.........................................
تهران - مدرس - بهشتی - ایران - مشهد - شیراز- تهران شبانه


موضوعات مشابه ...
موضوع
  فروش کتاب های ارشد انفورماتیک + عکس
  کتاب درسی انفورماتیک پزشکی
  بررسی سوالات آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی سال ۹۶ -۹۷
  انفورماتیک درس ریاضی
  نمره ی لازم برای قبولی در کنکور انفورماتیک پزشکی
  پک کامل رشته انفورماتیک پزشکی
  فروش کتب و جزوات دستنویس موسسات ارشد انفورماتیک
  تست از درس کلیات پزشکی
  کنکور انفورماتیک 96
  تخمین رتبه علوم پزشکیکاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان