وب سایت مدارک پزشکی،فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران
موضوع مورد نظر وجود ندارد.

سايت " www.himt.ir " وب سايت و انجمني کامل در زمينه HIT و انفورماتیک پزشکی میباشد
که در مرداد ماه سال 1389شروع به کارکرده است .

WWW.HIMT.IR در فيس بوک