انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران
اقتصاد بهداشت - نسخه قابل چاپ

+- انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران (http://www.himt.ir)
+-- انجمن: مقالات مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت (http://www.himt.ir/forum-33.html)
+--- انجمن: مقالات فارسی (http://www.himt.ir/forum-34.html)
+---- انجمن: بیمه و روشهای بازپرداخت سلامت (http://www.himt.ir/forum-157.html)
+---- موضوع: اقتصاد بهداشت (/thread-3294.html)اقتصاد بهداشت - SARAVANI - 30-مرداد-1392

Rose


RE: اقتصاد بهداشت - dr.m.manteghi - 18-خرداد-1397

با سلام
لطف میکنید فایلهای کتاب
«اقتصاد سلامت»، دکتر مهرآرا
«اقتصاد بهداشت برای کشورهای درحال توسعه»، سوفی ویتر و همکاران، ترجمه دکتر پوررضا
را برای من ایمیل کنید