انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران
_Telemedicine - نسخه قابل چاپ

+- انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران (http://www.himt.ir)
+-- انجمن: مقالات مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت (http://www.himt.ir/forum-33.html)
+--- انجمن: مقالات انگلیسی (http://www.himt.ir/forum-35.html)
+---- انجمن: Tele Medicine (http://www.himt.ir/forum-209.html)
+---- موضوع: _Telemedicine (/thread-1075.html)_Telemedicine - arash.mahmodi - 26-تير-1391

اگه کم کسری داره ببخسید