میهمان گرامی ، خوش آمدید . عضــویتافراد حاضر

نام‌کاربری زمان موقعیت
اسماعیل نژاد 03:39 عصر در حال خواندن موضوع بیماری شناسی(کتابخانه پزشکی آمریکا)
مهمان 03:41 عصر در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 03:40 عصر در حال خواندن موضوع استاد پیری
مهمان 03:40 عصر در حال خواندن موضوع حکایت و داستان کوتاه
مهمان 03:40 عصر در حال خواندن موضوع استانداردهای AHIMAدر خصوص مدارک پزشکی
مهمان 03:40 عصر در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
03:39 عصر انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران صفحه نخست
مهمان 03:39 عصر در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 03:38 عصر در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 03:37 عصر در حال خواندن موضوع لینوکس
مهمان 03:36 عصر در حال خواندن موضوع دانلود کتاب موبایل خلاصه نکات پرونده الکترونیک سلامت " رضا صفدری "
مهمان 03:36 عصر در حال خواندن موضوع دانستنی های پزشکی
مهمان 03:35 عصر در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 03:34 عصر در حال خواندن موضوع مطالعه گروهی درس مدیریت
مهمان 03:33 عصر در حال خواندن موضوع دوستانی که کلاس کنکور ریاضی و آمار می روند
مهمان 03:31 عصر در حال خواندن موضوع چک لیست ارزشیابی بخش مدارک پزشکی
مهمان 03:31 عصر در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 03:30 عصر در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 03:29 عصر در حال خواندن موضوع خریدار کتاب
مهمان 03:29 عصر در حال خواندن موضوع خریدار کتاب
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | بارگزاری مجدد این صفحه