میهمان گرامی ، خوش آمدید . عضــویتافراد حاضر

نام‌کاربری زمان موقعیت
مهمان 02:17 صبح در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 02:17 صبح در حال مشاهده انجمن
مهمان 02:16 صبح در حال رتبه دادن به موضوع
مهمان 02:16 صبح در حال مشاهده انجمن پرونده الکترونیک سلامت
مهمان 02:16 صبح در حال خواندن موضوع انفورماتیک 93,کارنامه،دانشگاه قبولی،تخمین رتبه،دانشگاههای پذیرنده
مهمان 02:16 صبح در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 02:16 صبح در حال مشاهده لیست کاربران
مهمان 02:16 صبح در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 02:16 صبح در حال خواندن موضوع نتایج کنکور کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 92
مهمان 02:16 صبح در حال مشاهده لیست کاربران
مهمان 02:16 صبح در حال رتبه دادن به موضوع
مهمان 02:15 صبح در حال رتبه دادن به موضوع
مهمان 02:15 صبح در حال رتبه دادن به موضوع
مهمان 02:15 صبح در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 02:15 صبح در حال رتبه دادن به موضوع
مهمان 02:15 صبح در حال خواندن موضوع حذف دفترچه‌ بیمه از تیرماه در مراکز تامین اجتماعی
مهمان 02:15 صبح در حال خواندن موضوع نمره کل + انتخاب دانشگاهی (انفورماتیک پزشکی)
مهمان 02:15 صبح در حال مشاهده انجمن مستندسازی و تشخیص نویسی
مهمان 02:15 صبح در حال خواندن موضوع برنامه ریزی ارشد انفورماتیک 94
مهمان 02:15 صبح در حال مشاهده انجمن سایر مقالات و آموزشهای کامپیوتر
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | بارگزاری مجدد این صفحه