انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

نسخه‌ی کامل: شاخص های ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
شاخص های ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی
دکتر احسان بیطرف
مهندس سمیه عابدیان
مهرماه 88