انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

نسخه‌ی کامل: نصب php در ویندوز سرور
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
نصب php در ویندوز سرور :

برای اینکه php را در سرور مجازی ویندوز نصب کنید، IIS 6 اجرا میشود.

برای نصب php از Remote desktop وارد سرور مجازی خود شوید.

سپس در مرورگر آدرس روبرو را وارد کنید : http :// www .php.net/downloads .php

Windows PHP5.x ZIP package را دانلود کنید.

یک Dorectory جدید cTongueHP بسازید و فایل cTongueHP را دانلود کنید.

حالا دایرکتوری جدید CTongueHPphpsessions بسازیر و در فولدر CTongueHP کلیک راست کرده و وراد Properties شوید.

و در قسمت Security Tab روی Add کلیک کنید.

دستور زیر را وارد کنید و در قسمت محیط متنی Check names را بزنید و OK کنید :

IUSR_COMPUTERNAME

سپس IUSR_COMPUTERNAME را انتخاب کنید و Full controll را بررسی کنید و OK را بزنید.

حالا در notepad کد زیر را وارد کنید:

CTongueHPphp.ini-dist
سرور مجازی
در فایی که برای شما باز میشود موارد زیر را جایگزین موارد ذکر شده بکنید :

;extension=php_mysql.dll جایگزین extension=php_mysql.dll

;session.save_path = “/tmp” جایگزین session.save_path = “CTongueHPphpsessions”

session.gc_maxlifetime = 1440جایگزین session.gc_maxlifetime = 43200

SMTP = localhost جایگزین SMTP = smtp.yourdomain.com

;sendmail_from = me@example.com جایگزین sendmail_from = user@yourdomain.com

بعد از جاگزین کردن موارد بالا فایل C:windowsphp.ini را save کنید.

در مرحله بعد مسیر CTongueHPlibmysql.dll و CTongueHPextphp_mysql.dll را کپی کنید داخل فولدر C:windowssystem32 .

و از مسیر controll panel وارد Adminstrative Tools شوید و روی (Internet Information Services (IIS کلیک کنید
خرید سرور مجازی
تا وارد IIS شوید.

در IIS روی Web Service Extension کلیک راست کنید و Add a new Web service Extension را بزنید.

در قسمت PHP نام Extension name را وارد کنید و تیک Set extension status to allowed را بزنید.

کد زیر را وارد کنید و Ok کنید :

CTongueHPphp5isapi.dll

اکنون روی web Sites کلیک راست کنید و وارد Properties شوید.

در بخش ISAPI Filters روی Add کلیک کنید.

و در PHP در Filter name کد زیر را وارد کنید و Excutable را انتخاب کنید :

CTongueHPphp5isapi.dll

سپس در Home Directory آیتم Configuration را انتخاب کنید و روی Add کلیک کنید.

بعد از آن آدرس CTongueHPphp5isapi.dll را وارد کنید از exutable و PHP را انتخاب کنید و روی extension کلیک کنید.

همینطور در قسمت Document روی add کلیک کنید، فایل Index.php را زده و OK کنید.

در این قسمت روی computer name کلیک راست کنید و All tasks و سپس Restart IIS را انتخاب کنید.

و در آخر از منو روی Restart IIS کلیک کنید.