انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

نسخه‌ی کامل: استخدام قراردادی یمارستان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
بیمارستان آسیا برای واحد مدارک پزشکی یه نیروی کارشناس مدارک پزشکی یا فارغ التحصیل فناوری اطلاعات سلامت احتیاج دارد. 09306576681 گلشنی