انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

نسخه‌ی کامل: تاثیر ریمایندرها برپیشگیری از انعقاد خون وریدی بعد از پذیرش یا انتقال بیمار
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

این مطالعه در بیمارستان دانشگاهی زوریخ سوئیس با هدف بررسی تاثیر بکارگیری ریماندرها در پیشگیری از انعقاد خون وریدی انجام و در ژورنال جامیا چاپ شده است.

مقدمه : استفاده مناسب از  پروفیلاکسی ها برای جلوگیری از ترومبو امبولی وریدی (VTE) یکی از موارد مهم برای بهبود وضعیت بیماران بستری میباشد.کالج پزشکان آمریکا گایدلاین هایی را منتشر کرده اند که توصیه هایی را برای استفاده از داروهای ضدانعقاد ارایه میدهد.اما عدم تبعیت از گایدلاین ها به عنوان مشکل اصلی در عدم تجویز داروها شناخته شده است و مطالعات نشان داده اند که بسیاری از بیماران در معرض خطر،  این دارو ها را دریافت نمیکنند.

سیستم های پشتیبان تصمیم گیری میتوانند باعث افزایش پیروی از گایدلاین ها شوند و میزان تجویز دارو های ضد انعقاد را بهبود ببخشند.برخلاف نتایج مطالعات انجام گرفته که نشان میدهند الگوریتم های CDS  ها، استفاده از داروهای ضدانعقاد را بالا میبرند, اما همچنان خطراتی برای بیماران وجود دارد.

از آنجا که یک تجویز مورد انتظار برای داروهای ضدانعقاد با انتقال بیمار به یک واحد دیگر ممکن است فراموش شود این سوال پیش می آید که آیا CDSها میتوانند کیفیت درمان را در چنین انتقالاتی بهبود ببخشند.این عدم یکپارچگی میتواند تداوم درمان را نیز ، به علت اینکه افرادی از تیم های مختلف درمانی ممکن است به درستی باهم ارتباط برقرار نکنند و برخی اطلاعات ضروری مهم را به یکدیگر منتقل نکنند، بخطر بیندازد،. بنابرین سیستم اطلاعات بالینی بیمارستان دانشگاهی زوریخ،  یک ریمایندر اتوماتیک VTE تولید کرد. الگوریتم این ریماندر به گونه ای است که بعد از انتقال بیمار  یاآورهایی را ایجاد می کند.