انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

نسخه‌ی کامل: چارت جدید پیشنهادی مدارک پزشکی وزارت بهداشت
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
سلام
نامه جدید وزارت بهداشت درمورد پستهای ستادی مدارک پزشکی به پیوست ایفاد می گردد
متاسفانه در چارت پیشنهادی دو نفر کارشنا س آمار و مدارک پزشکی در قسمت اداره تعالی بالینی در نظر گرفته شده است در حالی که کار ارزیابی فن آوری و بیمه گری و تعرفه های درمانی را نیز پرسنل مدارک پزشکی که مسلط به CPT,DRGs هستند انجام می دهند و بجز این افراد کسی با این کتب آشنایی کامل ندارد لذا در پیشنهاد جدید دانشگاه علوم پزشکی لرستان (در چارت جدید فقط یک پست کارشناس برای ستاد پیش بینی شده است ) که نامه آن پیوست می باشد -جایگاه کارشناس مسئول مدارک پزشکی زیر نظر معاون درمان پیشنهاد شده است
سلام ظاهرا فایل ارسالی معیوب بوده مجددا ارسال می گردد
پیشنهاد چارت جدید ستادی دانشگاه علوم پزشکی لرستان