انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

نسخه‌ی کامل: سیستمهای اطلاعات بیمارستانی Health Information System
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
سیستمهای اطلاعات بیمارستانی Health Information System
تهیه کننده : مهندس دینا زیادلو با راهنمایی دکتر سیما مرزبان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
توضیحاتی درباره :
سیستمهای اطلاعات بیمارستان و اهداف،مزیتهای HIS، تاریخچه ، تاریخچه HIS در ایران ، اجزاء ، مشخصات سطوح سیستم های اطلاعاتی ، پرونده الکترونیک بیمارستان (Electronic Health Records ) ، انواع پرونده های الکترونیکی ، فواید پرونده الکترونیک سلامت ، اهمیت وضرورت ایجاد پرونده الکترونیک سلامت ، ماهیت و محتوای پرونده الکترونیک سلامت ، چالش هاي ايجاد پرونده الكترونيك سلامت (EHR) ، اجزاء سیستمیک اطلاعات بیمارستانی يا HIS ، اجزای سازمانی HIS ، اجزای عملکردی HIS ، اجزای امنیت اطلاعات و معماری امنیت ، مکانیزم های امنیتی ، استانداردهای لازم براي HIS ، HL7 و نقش آن در سیستمهای اطلاعات بیمارستانی ، استراتژي سازمانی HL7 ،زمينه و ساختار سازماني HL7 ، وضعیت HIS های موجود در ایران ، مشکلات/ چالشهای موجود در HIS