انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

نسخه‌ی کامل: کیفیت اطلاعات و ویژگی های آن
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
کیفیت اطلاعات و ویژگی های آن
در بازار رقابتی امروز نیازهای مشتریان بطور پیوسته افزایش می یابد و این در حالی است که آنها به بهبود کیفیت محصولات و خدمات نیاز دارند.سازمان استانداردهای بین المللی (ایزو2000) در تایید این موضوع اظهار می دارد: پذیرش یک سیستم مدیریت کیفیت باید تصمیم استراتژیک هر سازمانی باشد.