انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

نسخه‌ی کامل: سیستم طبقه بندی مراقبت بالینی CCC
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
سیستم طبقه بندی مراقبت بالینی CCC

نسخه 2/5

طراح سیستم : دکتر ویر جینیا سابا

Rose
مترجم : مریم ورزش نژاد
Rose

سیستم طبقه بندی مراقبت های بالینی توسط دپارتمان سلامت و خدمات انسانی امریکا به عنوان اولین سیستم کدگراری و طبقه بندی استاندارد در لیست استاندارد های تکنولوژی اطلاعات مراقبت های سلامت 4 ثبت شده و قابلیت استفاده از آن در پرونده های الکترونیک سلامت به اثبات رسیده است. سیستم CCC توسط انجمن پرستاران امریکا به رسمیت شناخته شده و با استاندارد های ICD-10 ، HL7 و ISO-18104 منطبق می باشد. مفاهیم کد گراری شده در این سیستم، طراحی پروتکل ها، روش ها و سیستم های پشتیبانی از تصمیم گیری های رایانه ای را تسهیل می کند.
هم چنین، این سیستم امکان ارزیابی فرآیند پرستاری، عملکرد مبتنی بر شواهد و پیشرفت کلی علم پرستاری را فراهم می کند. سیستم طبقه بندی مراقبت های بالینی می تواند کیفیت خدمات پرستاری را ارتقا داده، امنیت بیمار را تضمین، پیامد ها را ارزیابی و دستیابی به اطلاعات را جهت اقدامات مدیریتی تسهیل کند. هم چنین استفاده از CCC برای ارایه اطلاعات به منظور برآورد هزینه های مراقبت های پرستاری مفید بوده و می تواند برای برآورد هزینه های مراقبت های پرستاری استفاده شود.