انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

نسخه‌ی کامل: سیستمهای اطلاعات بیمارستانی-مرحله آنالیز از پیاده سازی سیستمهای اطلاعات بیمارستان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
سلام دوستان

سیستمهای اطلاعات بیمارستانی
مرحله آنالیز از پیاده سازی سیستمهای اطلاعات بیمارستانهای استان

ارائه دهنده: فرید خرمی