انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

نسخه‌ی کامل: بررسي عوامل موثر بر استقرار نظام سلامت الكترونيك ( e-Health ) در ايران
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
بررسي عوامل موثر بر استقرار نظام سلامت الكترونيك ( e-Health ) در ايران

نویسندگان : امير اشكان نصيري پور* 1، رضا رادفر 2، رضا نجف بيگي 3 ، حجت رحماني 4
RoseRoseRoseRose

ويژگيهاي ساختار بهداشت و درمان ايران ضرو رت توسعة فناوري اطلاعات در حوزة پزشكي و طراحي يك سيستم سلامت الكترونيك موثر را ايجاب مي كند و با توجه به اهميت موضوع اين پژوهش با هدف شناخت عوامل موثر بر استقرار سلامت الكترونيك به منظور تدوين ابعاد طرح ي جامع براي ايران صورت گرفته است.
RoseRose