انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

نسخه‌ی کامل: استفاده از شبكه هاي عصبي در نرم افزارهاي كدگذاري جهت كشف كلاهبرداري ها
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
استفاده از شبكه هاي عصبي در نرم افزارهاي كدگذاري جهت كشف كلاهبرداري ها

نویسندگان : دکتر رضا صفدری ، لیلا شاهمرادی
RoseRose

با توجه به افزایش جرم و جنایت در زمینه دعاوی دروغین، توجه به نرم افزارهای ضدکلاهبرداری ضروری است .
کدگذاری در فرآیند دستی به معنی خواندن اسناد پزشکی و ارزیابی اطلاعات در دسترس درمورد تشخیص و اقدامات ثبت شده و در نهایت ترجمه این لغات به شماره است . این شماره ها که مشخص کننده تشخیص و اقدامات هستند از طریق فرآیند دعوی به پرداخت کنندگان شخص ثالث داده می شوند.
طبق پژوهش های انجام شده بیشترین شکل تقلب، گزارش نادرست از تشخیص ها و اقدامات به منظور بازپرداخت است. با وجود فن آوری مناسب پیشگیری از تقلب و فرآیندهای کشف تقلب و آموزش های مداوم می توان اثر نهایی تقلب را کاهش داد .
در این مقاله چگونگی ارتقا و چگونه فعالیت های ضد تقلب در نرم افزار کدگذاری خودکار و کشف خطاها ارائه شده است .
RoseRose