انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

نسخه‌ی کامل: دانلود كتاب دريچه اي به حاكميت باليني و تعالي خدمات باليني
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
دانلود کتاب دریچه ای به حاکمیت بالینی و تعالی خدمات بالینی [تاريخ:۱۶ خرداد ۱۳۹۱] ~ (مدیریتخدمات بهداشتی درمانی) تعالی خدمات بالینی در مفهوم کلی به معنای ارتقای کیفیت خدمات بالینی و افزایش پاسخگویی ارائه دهندگان و متولیان امر سلامت در مورد کیفیت خدمات ارائه شده به مردم است. موضوعاتی که اکثر مراکز تعالی خدمات بالینی بر آنها متمرکزند و این کتاب نیز بهآنها پرداخته است عبارتند از: ممیزی بالینی در معنای واقعی آن، که همانا ارتقای مستمر و مستقیم کیفیت خدمات سلامت از طریق انجام مداخلات کیفیتی است. از دیگر موضوعات پراهمیت در این زمینه ارزیابی فن آوری سلامت به عنوان ابزاری برای جلوگیری از به هدررفتن منابع سلامت و تجهیزسیستم به مناسب ترین فن آوریها است. از سوی دیگر بدیهی است که بهبود کیفیت خدمات سلامت بدون توجه به مدیریت نظام مند خطاها و جلوگیری از بروز مجدد آنها از طریق اصلاح سیستمی که شرایط بروز و حدوث اشتباهات را فراهم نموده است، امکانپذیر نخواهد بود. و درنهایت ایجاد ساختاری مناسب و حمایتی برای تدوین راهکارهای طبابت بالینی به عنوان ضامنی برای ارائه خدماتی استاندارد و یکسان در همه جا از اهمیت بسیاری برخوردار است. و بدیهی است که همه مباحث فوق باید بر مبنای علمی ترین و معتبرترین شواهد موجود انجام شوند، و بنابراین در این کتاب فصلی نیز به این مقوله اختصاص یافته است. این کتاب که با استفاده از منابع علمی متعددی به رشته تحریر در آمده است علاوه بر آشنا نمودن ارائه دهندگان خدمات سلامت، و مدیران سطوح مختلف نظام سلامت با مفاهیم مذکور، قصد دارد با اشاعه این فرهنگ که “کمیت ملزومی ناکافی است و حرکت به سمت کیفیت لازم است”، به نهادینه شدن این مفاهیم کمک نماید. جزئیات کتاب عنوان: دریچه ای به حاکمیت بالینی و تعالی خدمات بالینی نام نویسندگان: دکتر نیما خلیقی نژاد، دکتر منیژه عطائی، دکتر فاطمه هادیزاده (ویراستار علمی) ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی تعداد صفحات: ۱۴۱ زبان: فارسی تاریخ انتشار: ۱۳۸۷ فهرست مطالب فصل اول: حاکمیت بالینی و تعالی خدمات بالینی فصل دوم: ممیزی بالینی فصل سوم: مدیریت خطاهای پزشکی فصل چهارم: ارزیابی فن آوری سلامت فصل پنجم: راهکارهای طبابت بالینی فصل ششم: مبتنی بر شواهد بودن چکیده ای از کتاب به زبان انگلیسی نحوه استناد به این کتاب خلیقی نژاد نیما، عطائی منیژه، هادیزاده فاطمه. دریچه ای به حاکمیت بالینی و تعالی خدمات بالینی. اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی؛ ۱۳۸۷٫