انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

نسخه‌ی کامل: مستندسازي مدارك پزشكي و كسورات اعمال شده اداره ي بيمه ي خدمات درماني
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
از مهم ترين مسائلي كه همواره توجه، دقت و كوشش مديران بيمارستا نها را به خود معطوف داشته، تسلط و كنترل بر
وضعيت مالي بيمارستان و تأمين منابع مورد نياز براي اداره ي بيمارستان مي باشد.