انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

نسخه‌ی کامل: پمفلت حاکمیت بالینی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
پمفلت زیر برای آشنایی کلیه ی کارکنان بیمارستان با محورهای حاکمیت بالینی تهیه گردیده است/
منبع: مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز