انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

نسخه‌ی کامل: ممیزی بالینی چیست؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
این مطلب ترجمه و تلخیص *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*
ممیزی بالینی چیست؟
[عکس: Healthcare_Audit_Cycle.JPG]
معرفی و مقدمه:
ممیزی بالینی نوعی فرایند ارتقاء کیفیت است که در سال 1988 توسط مسئولین درمان به سازمان ملی خدمات بهداشتی بریتانیا معرفی شد.ممیزی بالینی،که تا قبل از اوایل دهه ی 1990 ممیزی پزشکی خوانده می شد،دز برگیرنده ی بررسی و نظارت بر مراقبت سلامت و اطمینان از اجرای آن به بهترین نحو ممکن است
در حال حاضر ممیزی بالینی بخش ثابتی از دورنمای سازمان ملی خدمات بهداشتی بریتانیا و بخش کلیدی چهارچوب حاکمیت بالینی می باشد
اخیراً نوعی تغییر رویکرد از حالت اختیاری ممیزی بالینی به اجباری شدن آن روی داده است.مثال این تغییر رویکرد در سال 2005 در انجمن داروسازان بود که طی قراردادی بین اعضا فعالیت ممیزی بالینی به صورت اجباری قراردادی تعیین گردید
هم اکنون از تمام متخصصین ارتقاء سلامت انتظار می رود تا در پروسه ی ممیزی بالینی شرکت داشته باشند و بزودی ممیزی بالینی به یک فعایت کلیدی ارتقاء کیفیت برای تایید پزشکان مبدل خواهد شد
ممیزی بالینی نوعی فرایند ارتقاء کیفیت است که در سال 1988 توسط مسئولین درمان به سازمان ملی خدمات بهداشتی بریتانیا معرفی شد.ممیزی بالینی،که تا قبل از اوایل دهه ی 1990 ممیزی پزشکی خوانده می شد،دز برگیرنده ی بررسی و نظارت بر مراقبت سلامت و اطمینان از اجرای آن به بهترین نحو ممکن است
در حال حاضر ممیزی بالینی بخش ثابتی از دورنمای سازمان ملی خدمات بهداشتی بریتانیا و بخش کلیدی چهارچوب حاکمیت بالینی می باشد
اخیراً نوعی تغییر رویکرد از حالت اختیاری ممیزی بالینی به اجباری شدن آن روی داده است.مثال این تغییر رویکرد در سال 2005 در انجمن داروسازان بود که طی قراردادی بین اعضا فعالیت ممیزی بالینی به صورت اجباری قراردادی تعیین گردید
هم اکنون از تمام متخصصین ارتقاء سلامت انتظار می رود تا در پروسه ی ممیزی بالینی شرکت داشته باشند و بزودی ممیزی بالینی به یک فعایت کلیدی ارتقاء کیفیت برای تایید پزشکان مبدل خواهد شد
می توان گفت ممیزی بالینی اعتبار در هم آمیخته ای دارد و اسناد ملی تایید شده توسط سران وزارت بهداشت ،نظیر "پزشکان خوب،امنیت بیشتر برای بیماران"در سال 2006 و "بیمه و امنیت" در سال 2007،به این نکته اشاره کرده اند که کمی از تواناییهای بالقوه ی ممیزی بالینی کاسته شده است و نیازمند تجدید قواست
از سال 2008 به بعد دپارتمان سلامت مقادیر قابل توجهی بودجه به گسترش ممیزی بالینی اختصاص داده است.هم اکنون ممیزی های بالینی تایید شده بسیاری وجود دارند که از مسئولین انتظار میرود در آن شرکت کنند و گروه ملی مشاوره ی ممیزی بالینی راهنمایی ها و پیشنهادات خود را با وزارت بهداشت و سلامت در میان می گذارد.در سالهای اخیر شاهد رشد نمایی اجرا کنندگان ممیزی بالینی بوده ایم و در حال حاضر فعالیت ممیزی بالینی باید در حساب ها ی کنترل کیفیت منتشر گردد،و پردازش های ممیزی بالینی باید در اختیار کمیسیون کیفیت مراقبت قرار گیرند،همچنین ممیزی بالینی جزء لازمی از ترتیب CNST/NHSLA می باشد و استاندارد های کیفیت مناسب باید بررسی شوند
از آنجایی که ممیزی در سال 1989 برای اولین بار معرفی شد تعاریف متعددی از آن موجود است،تعریف پذیرفته شده ی فعلی برای اولین بار در " اصول جدید ممیزی بالینی برتر"(2002)نگاشته شد و توسط انستیتو ی ملی ارتقا بالینی نیز تایید شده است:
"ممیزی بالینی یک فرایند ارتقاء کیفیت است که در جستجوی افزایش بازده خدمات درمانی از طریق بررسی جامع خدمات درمانی و مقایسه ی آنها با معیار های ممیزی موجود و اعمال تغییر می باشد.ابعاد ساختار،فرایند و بازده درمان انتخاب می شوند و به صورت جامع در مقایسه با معیار های ممیزی ارزیابی میشوند.و در جایی از سیستم که تغییرات مربوط اعمال می گردند(در سطح فرد،گروه یا کل سرویس)نیاز به نظارت در آینده دارند تا این تغییرات تثبیت شود"
هرچند عبارت فوق تصیف دقیقی از ممیزی بالینی است نسبتا طولانیست و به نظر نمی رسد بتواند توجه متخصصین بهداشت و سلامت را جلب کند تا در فرایند ممیزی بالینی شرکت کنند.بهمین دلیل مسئولین مشاوره و درمان در سال 1989 تعریف کوتاه تر وساده تری از این مفهوم ارائه کردند:
"ممیزی بالینی "شامل ارتقاء کیفیت مراقبت از بیمار با توجه به وضعیت فعلی و تغییر ان در قسمتهای لازم می شود
"ممیزی بالینی "اساسا در بر گیرنده ی این موضوع است که بررسی کنیم آیا بهترین روش موجود دنبال میشود یا خیر و اطمینان از این که در جاهایی که نقصی در ارائه ی خدمات سلامت وجود دارد پیشرفت حاصل شود
اگر تمایل دارید بیشتر در رابطه با ممیزی بالینی بدانید می توانید به منابع زیر مراجعه فرمایید:
"اصول جدید ممیزی بالینی برتر"به تعبیر برخی "انجیل"ممیزی بالینی می باشد(برای سفارش آنلاین کتاب *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*را کلیک کنید)
"ممیزی بالینی برای پزشکان"کتابی مختصر ومفید در این رابطه است که مشاوره هایی عملی در زمینه ی اجرای یک ممیزی بالینی در محل کارشان را فراهم می آورد(برای سفارش آنلاین کتاب
*شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*
را کلیک کنید)