انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

نسخه‌ی کامل: آینده کاری متخصصان IT در علوم پزشکی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
متخصصین IT در علوم پزشکی چه کاری انجام می دهند و عملا در
چگونه جاهایی مشغول به کار می شوند؟؟
هر چند رشته های فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی رشته های جدیدی در کشور محسوب می شوند، انتظار می رود که در آینده و با رشد روز افزون استفاده از فناوری اطلاعات در سیستم های سلامت، نیاز به متخصصین این رشته ها روز به روز بیشتر و بیشتر گردد.
متخصصین IT در حوزه سلامت میتوانند در سه بخش مشغول به کار شوند:
1- دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، به عنوان:
a. اعضاء هیئت علمی برای آموزش تخصصی در دوره های کارشناسی ارشد یا دکترای تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی و نیز تحقیق و پژوهش در شاخه های مرتبط
b. به عنوان مدیران فناوری اطلاعات سلامت
c. راه اندازی شرکت های دانش بنیان به منظور:
• طراحی استاندارد های اطلاعات سلامت
• مدلسازی و طراحی فرآیند های بالینی - کاری
• طراحی نرم افزار های مرتبط با اطلاعات سلامت

d. مدیریت طراحی، اجراء، ارزیابی و پشتیبانی پروژه های مرتبط بافناوری اطلاعات در علوم پزشکی
o سیستم های پرونده الکترونیک سلامت،
o سیستم های کمک تشخیصی پزشکی،
o سیستم های رجیستری سلامت برای اکتشاف دانش پزشکی
o سیستم های پزشکی از راه دور
2- سازمان ها و مراکز دولتی حوزه سلامت، به عنوان:
a. مدیران فناوری اطلاعات سلامت بیمارستان ها و سازمان ها
b. طراحان سیستم های اطلاعات سلامت
c. مشاورین تخصصی در زمینه انتخاب، اجرا، و یا ارزیابی سیستم ها و نرم افزار های اطلاعات سلامت
3- بخش خصوصی، به عنوان:
a. راه اندازی شرکت های طراحی سیستم های تجاری اطلاعات سلامت، مانند سیستم های پرونده الکترونیک بیمارستانی، سیستم های مدیریت اطلاعات مطب ها و کلینیک ها،سیستم های پزشکی از راه دور ،سیستم های کمک تشخیصی رومیزی، و ...
b. راه اندازی شرکت های مشاوره در زمینه های مرتبط با انفورماتیک پزشکی