انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

نسخه‌ی کامل: اخبار رشته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

اخبار رشته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت

صفحات: 1 2

اطلاعیه‌ها

 1. حامی سایت باشید

موضوع‌ها

 1. درخواست کمک (1 پاسخ:)
 2. دفاع از پایان نامه خانم مسرت دانشجوی Ph.Dمدیریت اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی تهران (0 پاسخ‌ها:)
 3. دفاع از پایان نامه ماسوریان دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت تهران (0 پاسخ‌ها:)
 4. 17 اردیبهشت، روز امار و مدارک پزشکی (0 پاسخ‌ها:)
 5. نیازمند به نیروی طرحی فناوری اطلاعات سلامت یا مدارک پزشکی در تهران (2 پاسخ‌ها:)
 6. حذف پستهای سازمانی مدارک پزشکی (20 پاسخ‌ها:)
 7. یکی از اپراتورهای سلامت هوشمند معرفی شد... (0 پاسخ‌ها:)
 8. نادیده گرفتن کارانه گروه مدارک پزشکی در بیمارستانها (4 پاسخ‌ها:)
 9. مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی (3 پاسخ‌ها:)
 10. چک لیست (0 پاسخ‌ها:)
 11. استخدام بيمارستان ابن سينا (1 پاسخ:)
 12. حق مدیریت پرسنل مدارک پزشکی (8 پاسخ‌ها:)
 13. راهنمایی (1 پاسخ:)
 14. دانشگاه علوم پزشکی ارتش_مقالات حوزه HIT و انفورماتیک پزشکی در سامانه e.prints (0 پاسخ‌ها:)
 15. استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1 پاسخ:)
 16. حمایت وزارت بهداشت از طرحهای فناوری سلامت (0 پاسخ‌ها:)
 17. اتمام پذیرش دانشجوهای ارشد مهندسی اطلاعات پزشکی امیرکبیر (1 پاسخ:)
 18. انتصاب خانم دکتر زکیه پیری بعنوان سرپرست دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی تبریز (1 پاسخ:)
 19. فراخوان مقاله مجله فناوری اطلاعات سلامت (4 پاسخ‌ها:)
 20. كار براي فناوري اطلاعات سلامت (14 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2