انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

نسخه‌ی کامل: مفاهیم و قوانین امنیتی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

مفاهیم و قوانین امنیتی

اطلاعیه‌ها

 1. حامی سایت باشید

موضوع‌ها

 1. تغییر چارت مدارک پزشکی در چارت جدید بیمارستانی و حذف این رشته از ستاد درمانی (2 پاسخ‌ها:)
 2. حقوق اطلاعاتی بيمار ، راهکارهایی برای امنيت اطلاعات در محيط الکترونيکی (0 پاسخ‌ها:)
 3. گواهی فوت (0 پاسخ‌ها:)
 4. امنیت بیمار ضرورت توجه به تکنولوژی اطلاعات (0 پاسخ‌ها:)
 5. مقايسه سطوح دسترسي و محرمانگي مدارك پزشكي در كشورهاي منتخب و ايران (0 پاسخ‌ها:)
 6. مجموعه قوانین و مقررات فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (0 پاسخ‌ها:)
 7. جرائم سایبر (0 پاسخ‌ها:)
 8. بررسي وضعيت موجود محرمانگي اطلاعات بيماران در بيمارستان‌هاي شهر تهران (0 پاسخ‌ها:)
 9. امنيت اطلاعات سلامت در سيستم هاي مبتني بر ابزارهاي موبايل (0 پاسخ‌ها:)
 10. پاور پوینت | سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ( Information Security Management System) (3 پاسخ‌ها:)
 11. اهمیت بحث محرمانگی درمورد اطلاعات و مدارک پزشکی (0 پاسخ‌ها:)
 12. حفاظت و ایمنی در محيط هاي كار درماني (0 پاسخ‌ها:)
 13. قانون امنیت هیپا (0 پاسخ‌ها:)
 14. مفاهیم امنیت شبکه (0 پاسخ‌ها:)
 15. امنیت شبکه (1 پاسخ:)