انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

نسخه‌ی کامل: ارزیابی و اعتباربخشی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

ارزیابی و اعتباربخشی

صفحات: 1 2 3 4

اطلاعیه‌ها

 1. حامی سایت باشید

موضوع‌ها

 1. چك ليست مميزي اوراق پرونده پزشكي زمان ترخيص (1 پاسخ:)
 2. خط مشي هاي واحد IT (5 پاسخ‌ها:)
 3. اوراق عمومی استاندارد مدارک پزشکی(بیمارستانی) مصوب وزارت بهداشت (9 پاسخ‌ها:)
 4. کتابچه توجیهی اختصاصی مدارک پزشکی (9 پاسخ‌ها:)
 5. ** اعتباربخشی ** آزمون بررسي توانمندي پرسنل ( مدارك پزشكي ) (4 پاسخ‌ها:)
 6. ** جدید ** آخرین سنجه های مدیریت اطلاعات سلامت (11 پاسخ‌ها:)
 7. خطی مشی های واحد مدارک پزشکی (7 پاسخ‌ها:)
 8. مستندات اعتبار بخشی (6 پاسخ‌ها:)
 9. *** مهم *** تکمیل سنجه های سال 93 (5 پاسخ‌ها:)
 10. یخش نامه های مربوط به خط مشی 93 مدیریت اطلاعات سلامت (7 پاسخ‌ها:)
 11. بخشنامه mds (2 پاسخ‌ها:)
 12. دستورالعمل ثبت داده ها در آواب (0 پاسخ‌ها:)
 13. دستورالعمل ثبت داده ها در آواب (0 پاسخ‌ها:)
 14. بخشنامه مربوط به فرايند و طراحي فرم هاي پرونده پزشكي (5 پاسخ‌ها:)
 15. بخشنامه سال 93 (2 پاسخ‌ها:)
 16. تغییرات سنجه های جدید (6 پاسخ‌ها:)
 17. خط مشي کامل پیگیری و احیاي اطلاعات پروند ه های مفقودشده و آسیب دیده (2 پاسخ‌ها:)
 18. اهمیت آموزش نیروی انسانی در اعتبار بخشی (0 پاسخ‌ها:)
 19. نقش منابع انسانی در اعتبار بخشی (0 پاسخ‌ها:)
 20. رهبری در استاندارد های اعتبار بخشی (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2 3 4