انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

نسخه‌ی کامل: مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

اطلاعیه‌ها

 1. حامی سایت باشید

موضوع‌ها

 1. چگونگی اسکن مدارک پزشکی (0 پاسخ‌ها:)
 2. ارزيابي کیفی محتوايي مدارك پزشكي (0 پاسخ‌ها:)
 3. اصول نوشتن گواهی فوت (0 پاسخ‌ها:)
 4. محرمانگی اطلاعات بهداشتی (0 پاسخ‌ها:)
 5. مقاله مدیریت اطلاعات سلامت (0 پاسخ‌ها:)
 6. مقاله (0 پاسخ‌ها:)
 7. به کارگيري اصول و مفاهيم مديريت کيفيت فراگير در بخش مدارک پزشکي (0 پاسخ‌ها:)
 8. اطلاع رسانی پزشکی : مفاهیم و کاربردها (0 پاسخ‌ها:)
 9. جایگاه اطلاعات سلامت در رفرم جدید نظام بهداشت و درمان آمریکا (0 پاسخ‌ها:)
 10. مقاله / كاربرد الگوي ارتقاي كيفيت بااستفاده از اطلاعات پزشكي بيمار (0 پاسخ‌ها:)
 11. بررسي وضعيت ثبت اطلاعات در پرونده هاي بيمارستان هاي آموزشي (1 پاسخ:)
 12. مدارك پزشكي (0 پاسخ‌ها:)
 13. مطالعه ي تطبیقی ساختار و فعالیت انجمن مدیریت اطلاعات سلامت در کشورهاي منتخب* (0 پاسخ‌ها:)
 14. نقش مدیریت اطلاعات بهداشتی در مدیریت بیمارستان (0 پاسخ‌ها:)
 15. طراحی الگوی مدیریت اطلاعات بهداشتی (0 پاسخ‌ها:)
 16. ساختار سازمانی بخش مدیریت اطلاعات بیمارستانی (0 پاسخ‌ها:)