انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

نسخه‌ی کامل: طبقه بندی و کدگذاری بیماری ها
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

طبقه بندی و کدگذاری بیماری ها

صفحات: 1 2

اطلاعیه‌ها

 1. حامی سایت باشید

موضوع‌ها

 1. درخواست راهنمائی (0 پاسخ‌ها:)
 2. دستورالعمل عمومی کد گذاری بیماریها و اقدامات (0 پاسخ‌ها:)
 3. ICD-11 Beta (0 پاسخ‌ها:)
 4. طبقه بندي سرطان (0 پاسخ‌ها:)
 5. icd10 (0 پاسخ‌ها:)
 6. کدگذاری زایمان (0 پاسخ‌ها:)
 7. كدگذاري سقطها در ICD-10 (0 پاسخ‌ها:)
 8. طبقه بندی بیماریهای چشم و گوش (0 پاسخ‌ها:)
 9. طبقه بندي سرطان (0 پاسخ‌ها:)
 10. کدگذاری حوادث و سوانح (0 پاسخ‌ها:)
 11. آشنایی با سیستم نامگذاری و طبقه بندی بیماری ها (1 پاسخ:)
 12. سیستم طبقه بندی مراقبت بالینی CCC (0 پاسخ‌ها:)
 13. ICF (0 پاسخ‌ها:)
 14. كد گذاري نئوپلاسم ها (0 پاسخ‌ها:)
 15. تعيين وضعيت سيستم هاي طبقه بندي نئوپلاسم ها درمراكز آموزشي درماني (0 پاسخ‌ها:)
 16. چشم انداز در عمل: خط مشي و رويه هاي كدگذاري باليني (0 پاسخ‌ها:)
 17. مقايسه ميزان رعايت عناصر كيفي كدگذاري بيماري ها و اقدامات در بيمارستان هاي آموزشي (0 پاسخ‌ها:)
 18. صحت کدگذاری اقدامات درمانی براساس ICD-9-CM (0 پاسخ‌ها:)
 19. مقایسه سیستم های طبقه بندی مربوط به داده های پرستاری (0 پاسخ‌ها:)
 20. مقایسه ی طبقه بندی علل خارجی صدمات در کشورهای منتخب و ارائه الگویی برای ایران (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2