انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

نسخه‌ی کامل: سیستم های اطلاعات بیمارستانی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

سیستم های اطلاعات بیمارستانی

صفحات: 1 2 3

اطلاعیه‌ها

 1. حامی سایت باشید

موضوع‌ها

 1. خط مشی و روشهای اجرائي واحد مدارك پزشكي (2 پاسخ‌ها:)
 2. بررسی وضعیت سیستم اطلاعات داروخانه بیمارستان های آموزشی (1 پاسخ:)
 3. مروری بر HIS (0 پاسخ‌ها:)
 4. درخواست كمك : مقايسه وضعيت HIS در ايران و امريكا (0 پاسخ‌ها:)
 5. اهمیت سیستم HIS (0 پاسخ‌ها:)
 6. استاندارد های بیمارستانی (0 پاسخ‌ها:)
 7. سیستم اطلاعات بهداشتی (0 پاسخ‌ها:)
 8. بررسي ميزان انطباق نظام هاي اطلاعات بيمارستاني با نيازهاي کاربران بخش مدارک پزشکي (0 پاسخ‌ها:)
 9. ارزيابي ميزان استفاده از سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني طبق استاندارد ايزومتريك ٩٢٤١ (0 پاسخ‌ها:)
 10. تأثير شبكه رايانه اي اطلاعات بيمارستاني بركيفيت خدمات درماني كاركنان بخش هاي باليني (0 پاسخ‌ها:)
 11. ارزيابي کارايي شبکه اطلاعات بيمارستاني (HIS) شفا در بيمارستان امام رضا (ع)ارزيابي کار (0 پاسخ‌ها:)
 12. تعیین شاخص های ارزیابی سیستم های اطلاعات بهداشتی و ارائه الگو (0 پاسخ‌ها:)
 13. ارزیابی قابلیت آموزش کاربران در ماژول مدارک پزشکی سیستم اطلاعات بیمارستانی (0 پاسخ‌ها:)
 14. HEALTH CARE INFORMATIC (1 پاسخ:)
 15. Software Development Life-Cycle Models (0 پاسخ‌ها:)
 16. بررسی کیفیت ارگونومیک سیستم اطلاعات بیمارستانی ایران و مقایسه آن با سه نرم افزار دیگر (0 پاسخ‌ها:)
 17. تجربیات مدیران پرستاری در مورد سیستم اطلاعات بیمارستانی : یک مطالعه کیفی (0 پاسخ‌ها:)
 18. بررسی تمایل کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی نسبت به استفاده از این سیستم بر اساس مدل (0 پاسخ‌ها:)
 19. بررسی تأثیر نظام اطلاعات بیمارستانی در بهبود عملکرد بیمارستان رازی اهواز (0 پاسخ‌ها:)
 20. میزان رعایت معیارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی کالج پزشکان آمریکا (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2 3