انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

نسخه‌ی کامل: پذیرش و بایگانی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

پذیرش و بایگانی

صفحات: 1 2

اطلاعیه‌ها

 1. حامی سایت باشید

موضوع‌ها

 1. روش بایگانی (11 پاسخ‌ها:)
 2. خط مشی (0 پاسخ‌ها:)
 3. استاندارد های بایگانی پزشکی (0 پاسخ‌ها:)
 4. چک لیست ارزیابی کمی و کیفی پرونده های پزشکی (1 پاسخ:)
 5. طرح تحول نظام سلامت (0 پاسخ‌ها:)
 6. صورتجلسه اوراق امحایی به همراه آموزش نحوه تکمیل (0 پاسخ‌ها:)
 7. دستورالعمل رفع نقص از پرونده پزشکی (0 پاسخ‌ها:)
 8. نقش و اهمیت کمیته مدارک پزشکی (0 پاسخ‌ها:)
 9. پذيرش بيماران اورژانسي (0 پاسخ‌ها:)
 10. مجموعه قوانين مدارك پزشكي (1 پاسخ:)
 11. قوانين مربوط به ثبت وگزارش ثبت بيمكاري هاي سرطاني (0 پاسخ‌ها:)
 12. امحاء پرونده پزشکی (6 پاسخ‌ها:)
 13. دستورالعمل جدید رضایت آگاهانه (2 پاسخ‌ها:)
 14. روشنایی در محیط کار (1 پاسخ:)
 15. نگاهی به بایگانی مدارک پزشکی (0 پاسخ‌ها:)
 16. کمک (0 پاسخ‌ها:)
 17. چک لیست اوراق پرونده (0 پاسخ‌ها:)
 18. تحليل كارايي واحدهاي مدارك پزشكي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي (0 پاسخ‌ها:)
 19. آگاهي پزشکان، پرستاران و کارکنان مدارک پزشکي از جنبه هاي قانوني مدارک پزشکي (1 پاسخ:)
 20. بررسي وضعيت تكميل رضايت نامه هاي بيماران بستري در سه مركز آموزشي درماني دانشگاه (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2