انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

نسخه‌ی کامل: مصاحبه با قبولین کنکور
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

مصاحبه با قبولین کنکور

صفحات: 1 2

اطلاعیه‌ها

 1. حامی سایت باشید

موضوع‌ها

 1. مصاحبه با خانم حدیث بهزادیان رتبه 19 کنکور ارشد انفورماتیک پزشکی سال 92 (3 پاسخ‌ها:)
 2. مصاحبه با خانم زهرا کشاورز رتبه 6 کنکور ارشد انفورماتیک پزشکی سال 94 (0 پاسخ‌ها:)
 3. مصاحبه با خانم شادی خالق دوست رتبه1 فناوری اطلاعات سلامت و رتبه 8 انفورماتیک سال 94 (0 پاسخ‌ها:)
 4. مصاحبه با خانم کیانا فرهادیار رتبه 1 کنکور ارشد انفورماتیک پزشکی سال 94 (4 پاسخ‌ها:)
 5. مصاحبه با قبول شدگان انفورماتیک93 (6 پاسخ‌ها:)
 6. مصاحبه با آقای حسین ملک زاده رتبه 1 کنکور ارشد انفورماتیک پزشکی سال 92 (2 پاسخ‌ها:)
 7. مصاحبه با آقای محمود بجانی رتبه 3 کنکور ارشد انفورماتیک پزشکی سال 92 (3 پاسخ‌ها:)
 8. مصاحبه با آقای شهاب الدین ابهری رتبه 14 کنکور ارشد فناوری اطلاعات سلامت سال 92 (9 پاسخ‌ها:)
 9. مصاحبه با قبولین ارشد سال 92 (11 پاسخ‌ها:)
 10. مصاحبه با آقای علی فرزانه رتبه 5 کنکور ارشد انفورماتیک پزشکی سال 92 (0 پاسخ‌ها:)
 11. مصاحبه با آقای رضا بنایی رتبه 54 کنکور ارشد انفورماتیک پزشکی سال 92 (0 پاسخ‌ها:)
 12. مصاحبه با خانم آزاده بیانی رتبه 6 کنکور ارشد انفورماتیک پزشکی سال 92 (0 پاسخ‌ها:)
 13. مصاحبه با خانم ملیحه قلندرآبادی رتبه 14 کنکور ارشد فناوری اطلاعات سلامت سال 92 (0 پاسخ‌ها:)
 14. مصاحبه با خانم پگاه حفیظ رتبه 12 کنکور ارشد انفورماتیک پزشکی سال 92 (0 پاسخ‌ها:)
 15. مصاحبه با آقای امید طرازی زاده رتبه 4 کنکور ارشد انفورماتیک پزشکی سال 92 (0 پاسخ‌ها:)
 16. مصاحبه با رتبه 42 انفورماتیک پزشکی سال 91 (0 پاسخ‌ها:)
 17. مصاحبه با رتبه 15 انفورماتیک پزشکی سال 91 (1 پاسخ:)
 18. مصاحبه با رتبه 10 انفورماتیک پزشکی سال 91 (1 پاسخ:)
 19. مصاحبه با رتبه 30 انفورماتیک سال 91 (12 پاسخ‌ها:)
 20. مصاحبه با رتبه 9 انفورماتیک پزشکی سال 91 (7 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2